TURKISH COFFEE

قهوه ترک

قهوه ترک “TURKISH COFFEE”

این قهوه همانطور که از نام آن مشخص است طریقه ی مصرف و ابداع کنندگان آن ترک ها هستند که در قهوه جوش های مخصوص این قهوه را تهیه میکنند،و دانه های قهوه را باید به اندازه ی بسیار ریز آسیاب کرد تا قهوه ترک با کیفیتی را بتوان با آن تهیه نمود. ترکیبات قهوه ترک با هم متفاوت است به عنوان مثال در برخی نقاط دانه قهوه ارابیکا “Arabika” در ترکیب آن بیشتر استفاده می شود و در مکان های دیگر مقداری هم قهوه برزیل”Brazil Coffee” استفاده میشود و چند قهوه دیگر که باعث افزایش خامه و کف قهوه Turkish میشود . البته در قهوه ترک یک اصل مهم این است که دانه های قهوه باید روست “Rost Light” باشد منظور رنگ دانه های قهوه در هنگام پختن در دستگاه مخصوص بوداده کردن قهوه حتما باید مدیوم یا لایت روشن باشد.

پودرقهوه ترک

قهوه روست لایت

بوداده کردن دانه های قهوه برای تهیه قهوه ترک به رنگ روشن بدلیل این است که مزه سوختن در آن در هنگام دم کردن ایجاد نشود.